Zarządzanie projektami

Poznaj pełną ofertę Key Training.

AGILE W PRAKTYCE
WPROWADZENIE DO SCRUM

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Dlaczego warto poznać Scrum?

Klient nie zawsze wie czego chce, zazwyczaj chce czegoś innego niż potrzebuje, a trakcie realizacji projektu często zmienia swoje wymagania. Brzmi znajomo?

Scrum to najpopularniejsza metodyka oparta na zasadach zwinności (Agile) Polega na dostarczaniu rozwiązań w małych przyrostach, co powoduje, że w dowolnym momencie wiemy gdzie jesteśmy i szybciej otrzymujemy działającą wersję produktu. Scrum jest zestawem narzędzi, które pomogą w rozwiązywaniu złożonych problemów, dostarczeniu produktu najwyższej jakości, precyzyjnie dostosowanego do wymagań klienta.

Jeśli chcesz poznać sprawdzone metody organizacji pracy zespołu w zmiennym środowisku projektowym to zapraszamy na nasze szkolenie.
Szkolenie rozpoczyna się pre – testem, diagnozującym poziom wiedzy uczestników z zakresu zarządzania projektami i kończy post – testem, weryfikującym przyrost wiedzy pozyskanej na warsztatach.

CELE

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Czym jest zwinna organizacja zadań w projekcie oparta na podejściu Agile?
 • Kiedy stosować podejście tradycyjne a kiedy podejście zwinne?
 • Które zmiany w projekcie wymagają bardziej elastycznego podejścia?
 • Czym charakteryzuje się tzw. zwinny zespół projektowy?

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Jak realizować założenia projektu w sposób iteracyjny i przyrostowy?
 • Jak usprawnić komunikację z klientami i przyszłymi użytkownikami produktu/usługi na każdym etapie projektu?
 • Jak dostarczać pożądaną wartość w krótszych odstępach czasowych?
 • Jak wykorzystać potencjał zespołu realizującego projekt w celu samodzielnego generowania rozwiązań?

 Szkolenie rozpoczyna się pre – testem, diagnozującym poziom wiedzy uczestników z zakresu zarządzania projektami i kończy post – testem, weryfikującym przyrost wiedzy pozyskanej na warsztatach. Uczestnicy szkolenia zastosują nabytą wiedzę w trakcie symulacji projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

 1. Czym jest Agile?
 2. Podejście tradycyjne a zwinne – podobieństwa i różnice
 3. Cechy zwinnej organizacji
 4. Cykl życia projektu Agile
 5. Iteracyjność i przyrostowość
 6. Dobór metodyki do projektu
 7. Model pracy w oparciu o Agile – Scrum
 8. Wartości Scrum
 9. Role i zakres odpowiedzialności w Scrum
 10. Artefakty i zdarzenia w Scrum

II dzień

 1. Tworzenie rejestru wymagań (Product Backlog)
 2. Historyjki użytkowników (User Stories)
 3. Cechy dobrej historyjki – INVEST
 4. Techniki szacowania historyjek
 5. Priorytetyzacja – model MoSCoW
 6. Planowanie Sprintu (Sprint Planning)
 7. Rejestr zadań w Sprincie (Sprint Backlog)
 8. Codzienne spotkania zespołu projektowego (Daily Scrum)
 9. Przegląd sprintu (Scrum Review)
 10. Retrospektywa
 11. Zamknięcie projektu