Trenerzy współpracujący z nami.

Nasza siła

Anna Dąbrowska

Trener executive coach, Konsultant, Wykładowca

Profil
Jest coachem, konsultantem i wykładowcą na Akademii im. Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych na kierunkach: Coaching profesjonalny, Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie mediami, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (MBA). Autorka publikacji w Coaching Reviev.

Specjalizacja
Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji menedżerskich, wprowadzaniu w rolę nowych menedżerów, wzmacnianiu efektywności osobistej.

Styl pracy
Łączy kilka podejść i stylów pracy w efekcie uzyskując holistyczne podejście do uczestników szkoleń i coachingów pełne zrozumienia, akceptacji i humoru.

Przebyte szkolenia
• Coaching grupowy i zespołowy prowadzenie NOVO; Ustawienia systemowe w coaching prowadzenie John Whittington
• TTT w BVA, Arizona – Kurs Train the trainer zakończony egzaminem i certyfikatem A
• The Art and Science of Coaching” Szkoła Coachingu prowadzenie: Erickson College z Vancouver

• Zen Coaching prowadzenie Kare Landfald
• Ewaluacja efektywności szkoleń Certyfikat Bronze level prowadzenie: Kirkpatrik Partners
• Transforming Communication – kurs trenerski – prowadzenie: R. Boldstad

• Role zespołowe wg Belbina kurs trenerski – prowadzenie: Benefactor
• Zręczność językowa – prowadzenie R. Dilts
• Dynamiczne przywództwo – prowadzenie: prof. H. Bruch
• Inteligencja społeczna – prowadzenie: dr D. Goleman
• Modelowanie czynników sukcesu w biznesie – prowadzenie: R. Dilts
• From Coach to Awakener – prowadzenie: R. Dilts
• Coaching dla Profesjonalistów – prowadzenie H. Muller

Prowadzi szkolenia
• Przywództwo
• Zarządzanie
• Adaptacja do zmian
• Przyjmowanie nowej roli w zespole i organizacji
• Wspieranie czynników sukcesu
• Wsparcie w sytuacji objęcia strategicznej pozycji w organizacji
• Budowanie autorytetu przywódcy i konstruktywnego wywierania wpływu
• Umiejętności interpersonalne: komunikacja, współpraca, radzenie sobie z emocjami, asertywność, zmiana zakresu odpowiedzialności
• Szkolenia z negocjacji: podstawowych, zaawansowanych i poligon negocjacyjny